Work: verbs and phrases – Praca: czasowniki i zwroty

Polish English
awansować to be promoted
być odpowiedzialnym za to be responsible for
być wydajnym to be efficient
chodzić na spotkania to go to meetings
dyskutować to discuss
inwestować pieniądze to invest money
iść na urlop to go on leave
negocjować to negotiate
odwołać spotkanie to cancel an appointment
podejmować decyzje to make decisions
pracować to work
pracować w nadgodzinach to do overtime
pracować z ludźmi to deal with people
projektować to design
reklamować to advertise
robić karierę to make a career
targować się to bargain
uczestniczyć w czymś to attend something
wnosić wkład w to contribute to
wprowadzać produkt na rynek to launch a product
zrobić sobie dzień wolny to have a day off

Rate this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *