Professions – Zawody

Polish English
adwokat attorney
aktor actor
aptekarz chemist
architekt architect
artysta artist
asystent assistant
bibliotekarz librarian
chirurg surgeon
dyrektor director
dyrektor działu sprzedaży sales manager
dyrektor szkoły headmaster
dziennikarz journalist
ekonomista economist
fotograf photographer
fryzjer hairdresser
hydraulik plumber
informatyk computer programmer
inżynier engineer
kasjer cashier
kelner waiter
kierowca driver
kosmetyczka beautician
księgowy accountant
kucharz cook
lekarz doctor
listonosz postman
lokaj butler
malarz painter
marynarz sailor
muzyk musician
nauczyciel teacher
naukowiec scientist
ochroniarz bodyguard
ogrodnik gardener
opiekunka do dzieci babysitter
pianista pianist
piekarz baker
pielęgniarz nurse
pilot pilot
piosenkarz singer
pisarz writer
policjant policeman
polityk politician
prawnik lawyer
psycholog psychologist
ratownik lifeguard
recepcjonista receptionist
rolnik farmer
rzeźnik butcher
sekretarka secretary
sędzia judge
sportowiec sportsman
sprzątacz cleaner
sprzedawca dealer
strażak firefighter
szef kuchni chef
śmieciarz dustman
taksówkarz taxi driver
tłumacz translator
trener trainer
urzędnik clerk
weterynarz vet
wykładowca lecturer
żołnierz soldier

Rate this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *