School: phrases – Szkoła: zwroty

Polish English
brać udział w lekcji to participate in a lesson
być nieobecnym to be absent
być obecnym to be present
być wydalonym to be expelled
chodzić do szkoły to go to school
dostać się na uczelnię to get into university
dostać świadectwo to get a certificate
oddawać pracę domową to hand in homework
odpowiadać na pytanie to answer the question
odrabiać pracę domową to do homework
opuszczać lekcje to miss lessons
otrzymać świadectwo to obtain a certificate
pisać wypracowanie to write an essay
postawić stopień to give mark
przeprowadzić eksperyment to do an experiment
przygotować się to prepare
przygotowywać prezentację to make a presentation
robić błędy to make mistakes
robić kurs to do a course
robić notatki to take notes
robić postępy to make progress
robić projekt to do a project
robić zadanie to do a task
skończyć szkołę to leave school
sprawdzić obecność to take the register
uczęszczać na kurs to attend a course
uczyć się na pamięć to learn by heart
ukończyć szkołę to graduate from school
wagarować to play truant
zrobić sobie przerwę to have a break

Rate this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *