Environment – Środowisko

Polish English
alternatywne źródła energii alternative energy sources
dwutlenek węgla carbon dioxide
efekt cieplarniany greenhouse effect
ekologiczny environmentally friendly
energia słoneczna solar power
energia wiatrowa wind power
energia wodna water power
globalne ocieplenie global warming
kwaśny deszcz acid rain
odpadki waste
oszczędzać energię save energy
produkty ulegające biodegradacji biodegradable products
przeludnienie overpopulation
przemysł industry
recykling recycling
smog smog
śmieci litter
topnieć melt
wylesianie deforestation
wymrzeć become extinct
wysypiska śmieci landfills
zanieczyszczać pollute
zanieczyszczenie pollution
zanieczyszczenie powietrza air pollution
zmiany klimatyczna climate changes

Rate this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *