Below you can find the most common Polish verbs in Present Tense. All the verbs are imperfective.

First class: -ę -esz verbs

Infinitive I (first person singular) You (second person singular) English translation
brać biorę bierzesz to take
iść idę idziesz to go
dostawać dostaję dostajesz to get
pracować pracuję pracujesz to work
dawać daję dajesz to give
próbować próbuję próbujesz to try
potrzebować potrzebuję potrzebujesz to need
czuć czuję czujesz to feel
kłaść kładę kładziesz to put
chcieć chcę chcesz to want
żyć żyję żyjesz to live
pisać piszę piszesz to write
dodawać dodaję dodajesz to add
rosnąć rosnę rośniesz to grow
kupować kupuję kupujesz to buy
budować buduję budujesz to build
zostawać zostaję zostajesz to stay
sprzedawać sprzedaję sprzedajesz to sell
decydować decyduję decydujesz to decide
jechać jadę jedziesz to drive
dziękować dziękuję dziękujesz to thank

Second class: -ię/ę -isz/ysz verbs

Infinitive I (first person singular) You (second person singular) English translation
robić robię robisz to do / to make
mówić mówię mówisz to talk
myśleć myślę myślisz to think
widzieć widzę widzisz to see
przychodzić przychodzę przychodzisz to come / to arrive (by foot)
dzwonić dzwonię dzwonisz to call
słyszeć słyszę słyszysz to hear
lubić lubię lubisz to like
wierzyć wierzę wierzysz to believe
przynosić przynoszę przynosisz to bring
siedzieć siedzę siedzisz to sit
stać stoję stoisz to stand
płacić płacę płacisz to pay
uczyć uczę uczysz to teach
uczyć się uczę się uczysz się to learn
tworzyć tworzę tworzysz to create
chodzić chodzę chodzisz to walk
nienawidzić nienawidzę nienawidzisz to hate
spać śpię śpisz to sleep

Third class: -am -asz verbs

Infinitive I (first person singular) You (second person singular) English translation
mieć mam masz to have
przyjeżdżać przyjeżdżam przyjeżdżasz to come / to arrive (by car, train etc)
używać używam używasz to use
szukać szukam szukasz to search
pytać pytam pytasz to ask
trzymać trzymam trzymasz to hold
pomagać pomagam pomagasz to help
zaczynać zaczynam zaczynasz to begin
grać gram grasz to play
spotykać spotykam spotykasz to meet
zmieniać zmieniam zmieniasz to change
oglądać oglądam oglądasz to watch
otwierać otwieram otwierasz to open
pamiętać pamiętam pamiętasz to remember
kochać kocham kochasz to love
czekać czekam czekasz to wait
umierać umieram umierasz to die
spadać spadam spadasz to fall
zabijać zabijam zabijasz to kill
śpiewać śpiewam śpiewasz to sing
pływać pływam pływasz to swim
wybierać wybieram wybierasz to choose

Fourth class: -em -esz verbs

Infinitive I (first person singular) You (second person singular) English translation
rozumieć rozumiem rozumiesz to understand
wiedzieć wiem wiesz to know
umieć umiem umiesz to can
jeść jem jesz to eat

Next chapter

Future Tense (Czas przyszły)


4.75/5 (4)

Rate this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *